UIMLA – co to jest

UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations)
została oficjalnie utworzona 27 listopada 2004 na zjeździe organizacji przewodnickich w Chambery (Francja). Tworzą ją organizacje przewodników górskich z następujących Państw:
– Andora (Associacions de Guies Acompanyantes de Muntanya d’Andorra)
– Belgia (Union Professionnelle des Métiers de la Montagne)
– Francja (Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne)
– Hiszpania (Asociacion Española de Guia de Montaña)
– Polska (Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich Lider)
– Szwajcaria (Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne)
– Wielka Brytania (The British Association of International Mountain Leaders)

Od 6 listopada 2010 nastąpił istotny rozwój organizacji, która obecnie obejmuje następujące kraje członkowskie: Argentyna, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Holandia, Niemcy, Peru, Słowacja, Włochy. Ponadto członkiem – aspirantem UIMLA jest organizacja przewodnicka z Macedonii, zaproszenie do stażu kandydackiego otrzymały Maroko, Quebec, Słowenia, Czarnogóra.

Organizacja ta powstała, by zunifikować przewodnictwo górskie w Europie i na Świecie. Współpracuje w tej dziedzinie z drugą organizacją przewodnicką IVBV, w porozumieniu z którą wyznaczyła zakresy działań i uprawnień swoich członków.

Najważniejszym zadaniem stojącym przed UIMLA jest doprowadzenie do oficjalnego zaistnienia tej organizacji w prawodawstwie europejskim tym samym sankcjonując, ale i legalizując pracę członków – przewodników w krajach europejskich należących do organizacji. Kolejne zadanie to propagowanie organizacji, logo, standardów we wszystkich miejscach związanych z obsługą ruchu turystyki górskiej w krajach członkowskich, a także poza nimi. W praktyce oznacza to rozpoznawalność przewodników UIMLA czego najprzyjemniejszą formą są zniżki udzielane w niektórych schroniskach i kolejkach górskich. Trzeba pamiętać, że UIMLA jest organizacją bardzo młodą i wiele jeszcze jest do zrobienia zanim jej członkowie w pełni docenią zalety przynależności do grona przewodników europejskich. Więcej tutaj: http://www.uimla.org